Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr. dr. M.M. Prinsen

naam
Mr. dr. M.M. Prinsen

Merel Prinsen is sinds december 2019 secretaris bij het Adviescollege Levenslanggestraften. Daarnaast is zij werkzaam als senior wetenschappelijk juridisch onderzoeker bij het NIFP. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en lid van de toetsingsadviescommissies FPPO, DNA en rechtspsychologie bij het NRGD. Tot eind 2019 was zij hoofd Juridische Zaken in het Pieter Baan Centrum en portefeuillehouder Rapportage bij het NIFP.

Merel Prinsen studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit van Tilburg alwaar zij in 2008 is gepromoveerd op een proefschrift over het DNA-onderzoek in strafzaken. Zij schreef daarna diverse publicaties.

naar boven