Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Drs. A.J. (Arjan) de Groot

Functie

Psycholoog/procesbegeleider (kwaliteitsfunctie onderzoeksteams), Pieter Baan Centrum (NIFP) te Utrecht
Rapporteur Pro Justitia voor diverse NIFP locaties; vanaf 2002 voornamelijk rapportages ten behoeve van de verlenging Tbs
Overige nevenfuncties en –activiteiten
Lid Landelijke commissie Advies Plaatsing long-stay (LAP)
Lid Toetsingscommissie (Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Lid commissie Extreem Vlucht en Beheers Gevaarlijken (EVBG)

Eerdere functies

Behandelcoördinator, lid managementteam, RIJ Den Engh te Den Dolder
Docent/trainer Opleidingsinstituut DJI (psychopathologie, conflicthantering, agressiebeheersing)
Docent in-service opleiding b-verpleegkundige (kinder- en jeugdpsychiatrie)
Docent RINO-Zuid vanaf 2002 (persoonlijkheidsdiagnostiek)
Psycholoog, rapporteur Pro Justitia, hoofd psychologie (lijn/management), Pieter Baan Centrum (NIFP) te Utrecht)
Regiopsycholoog NIFP te Den Bosch
Landelijk Coördinator Maatregeladvies NIFP 
Directeur Zorg en Behandeling, lid managementteam, lid Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV), FPC de Rooyse Wissel
Portefeuillehouder Rapportage NIFP 

Eerdere relevante nevenfuncties en -activiteiten

Lid Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT), vanaf 2014 plaatsvervangend lid

Opleiding, registratie

Psychologie Katholieke Universiteit Brabant (KUB) met een combinatie van klinische psychologie en kinder- en jeugdpsychologie 
GZ psycholoog BIG
Klinisch psycholoog BIG
Vast gerechtelijk deskundige (Gerechtshof Den Bosch)
Inschrijving NRGD
Diverse  relevante cursussen en trainingen voor forensisch psychologische diagnostiek en risicotaxatie (PCL-R, Start, HCR-20, SSA)

Motivatie

Reeds lang ben ik professioneel geboeid door personen die lang gedetineerd dan wel geïnterneerd verblijven, in het bijzonder als het gaat om Tbs. Om die reden zit ik sinds 2007 ook in de Landelijke Advies commissie Longstay (LAP). Als expertise breng ik vooral  kennis van risicotaxatie (en risicomanagement in geval van resocialisatie) mee. Vanuit het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) nam mijn betrokkenheid toe bij de positie van slachtoffers. In bij voorbeeld de formats voor verlofaanvraag is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor de slachtoffers.
naar boven