Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Drs. K.M. (Karin) ten Brinck

Overige nevenfuncties en -activiteiten

Lid Adviescollege levenslanggestraften, sinds juni 2017
Lid LAP (Landelijke Adviescollege Plaatsing Longstay Forensische Zorg), sinds oktober 2017

Eerdere functies

2018-2021 Hoofd psychologen Pieter Baan Centrum
2015-2017 Hoofd NIFP Noord Oost Nederland 
2009-2015 Directeur Behandeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht 
2006-2009 Hoofd Behandeling van Forensisch Psychiatrische Kliniek Groot Batelaar 
2001-2006 Hoofd Behandeling en Coördinerend Hoofd Behandeling in FPC Flevo Future Utrecht (tbs-kliniek)
1994-2001 Forensisch Psycholoog Pieter Baan Centrum, HvB Arnhem en FPC Van der Hoeven kliniek 
1996-2001 Praktijk psychotherapie & coaching bij reïntegratietrajecten
1985-1994 Psycholoog PAAZ Elisabeth Ziekenhuis, Amersfoort, diagnostiek/behandeling
1985-2005 Pro Justitia rapporteur, Amsterdam, Arnhem en Utrecht

Eerdere relevante nevenfuncties en -activiteiten

Bestuurslid Forum tbs, (oktober 2016-2019)
Lid Adviescollege Verloftoetsing tbs, (2010-2018)
Voorzitter externe reviewcommissies Pieter Baan Centrum, (2016-2017)
Coaching bij Van Ede en Partners, (2015-2016)

Opleidingen

Specialisaties: BIG GZ (lid NVGzP) en Psychotherapie (lid NVP); Gedragstherapie (lid VGCT)
1981-1986 Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht - specialisaties klinische psychologie en neuropsychologie
2004 GITP Competence Class, competentiemanagement
2010 Leergang Politieke Sensitiviteit
2015 Coaching (Van Ede en Partners)
2015-2016 Coachen directeuren (leergang InterCoach)

Motivatie

Ik onderschrijf de ontwikkelingen op het gebied van de levenslange gevangenisstraf ten zeerste in de zin dat er een nieuwe weg ingeslagen is, waarbij er onderzocht gaat worden of er eventueel mogelijkheden voor re-integratie van levenslanggestraften zijn. Het bieden van enig mogelijk perspectief vind ik een verbetering in ons strafstelsel.

Bij het onderzoek naar eventuele mogelijkheden tot re-integratie dienen veiligheidsaspecten het belangrijkste uitgangspunt te zijn. Daarnaast dienen de belangen van slachtoffers en nabestaanden, vanuit dit veiligheidsperspectief, gewogen te worden in het onderzoek. De kwesties rondom deze thematiek zijn naar mijn mening maatschappelijk uiterst relevant en graag wil ik me hiervoor inzetten.

Mijn expertise is gevormd door jarenlange behandel- en managementervaring in verschillende forensisch-psychiatrische instellingen, waarbij de veilige uitvoering van behandel- en resocialisatietrajecten centraal staat. Ook de verantwoordelijkheid voor longstaytrajecten (van tbs-patienten) en voor de ontwikkelingen in het longstaybeleid waarbij via hertoetsing gezocht wordt naar perspectief op re-integratie, is een belangrijk aspect van mijn werkervaring.

naar boven