Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Drs. H.T.J. (Harm) Boerboom

Functie

Psychiater in de geestelijke gezondheidszorg en (SG)LvG
Pro Justitia rapporteur Pieter Baan Centrum, ambulant, TBS, TBS-longstay, FMOA (vluchtelingen)

Eerdere functie

Forensisch psychiater NIFP Arnhem/Noord-Oost Nederland

Opleiding

Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Specialisatie tot psychiater, UMC St. Radboud te Nijmegen

Inschrijvingen, deelnemerschap

Ingeschreven in het BIG-register als psychiater 
Opgenomen in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen, strafrecht volwassenen

Motivatie

De opdracht van het adviescollege ligt in het verlengde van mijn ervaring die ik heb in mijn werk in de psychiatrie en de forensische psychiatrie. Ik werk al jaren bij een GGZ-instelling, waar ik dagelijks mensen met (complex) trauma behandel. Naast de complexe psychiatrische behandeling binnen een team zijn continuïteit en holding van groot belang. Steeds komen aspecten als boosheid, wrok, maar ook rouw om verlies en troost aan bod. Bij ieder persoon die getraumatiseerd is verloopt dit proces op zijn of haar eigen manier en tempo. Vaak leidt behandeling weer tot een nieuw evenwicht in iemands leven.

Aan de ander kant brengt mijn forensische werk me ook in het leven van de daders. Aspecten van vergelding, risico’s en beveiliging worden zeer serieus genomen, maar ook de oorzaken van hun strafbare feiten. Bij het onderzoeken van verdachten of veroordeelden blijken zij vaak een getroebleerde voorgeschiedenis te hebben met niet zelden ook traumatische ervaringen, waardoor ik ook begrip kan hebben voor deze mensen.

Deze twee ervaringen in mijn werk komen voor mij samen in de opdracht van het adviescollege, waarbij de afweging complex is, psychiatrisch, psychologisch, juridisch, maar ook levensbeschouwelijk en ethisch. Vanuit ogenschijnlijk tegenovergestelde zijden van mijn werk wil ik in het adviescollege als psychiater kijken naar de belangen, de ontwikkeling en het perspectief van slachtoffers en daders. 

Benoemingsbesluit(en)

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 17 februari 2020, nr. 2797779, houdende verlening van ontslag aan twee plaatsvervangend leden en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Adviescollege levenslanggestraften

naar boven