Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr. F.K. (Fleur) Stax

Fleur Stax is sinds november 2023 plv secretaris van het Adviescollege Levenslanggestraften. Tot 1 januari 2024 werkt zij daarnaast als senior gerechtsjurist bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) op de afdeling strafrecht, onder meer voor de penitentiaire kamer.

Fleur Stax studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, alwaar zij in 2021 is afgestudeerd met als specialisatie strafrecht. Tijdens haar studie was zij werkzaam als buiten- en zittingsgriffier bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, onder meer bij het kabinet raadsheer-commissaris.

Benoemingsbesluit(en)

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 oktober 2023, nr. 4957192, houdende benoeming van een plaatsvervangend secretaris van het Adviescollege levenslanggestraften