Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr F.W.M. (Frits) van Straelen

Naam
Mr F.W.M. (Frits) van Straelen
 
Functie
Officier van Justitie, landelijk parket Openbaar Ministerie
 
Overige nevenfuncties en –activiteiten
Tuchtrechter bij de KNVB in het amateurvoetbal, bestuurslid tuchtrechter district West
 
Eerdere functies
Officier van Justitie, arrondissementsparket Den Haag
Officier van Justitie  zware criminaliteit, arrondissementsparketten Haarlem (nu:  Noord-Holland), Amsterdam
Advocaat-generaal bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Hoofd Stafbureau Openbaar Ministerie te Den Haag
Teamleider arrondissementsparketten Haarlem (nu: Noord-Holland), Amsterdam
Rechercheofficier van Justitie, arrondissementsparketten Amsterdam, Oost-Nederland
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, arrondissementsparket Amsterdam
Hoofdadvocaat-generaal Ressortsparket Amsterdam
 
Opleidingen
Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
 
Motivatie
Vanaf 1984 heb ik een lange carrière bij het openbaar ministerie, zowel met functies in het management als in de afdoening van strafzaken. Vaak heb ik gevorderd dat mensen een gevangenisstraf moesten krijgen en éénmaal heb ik de levenslange gevangenisstraf gevorderd die de rechtbank ook heeft opgelegd. Ik ben mij bewust van de dilemma’s rondom de levenslange gevangenisstraf. In meerdere strafzaken heb ik intensieve tot zeer intensieve gesprekken gevoerd met slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten. Ik heb hun pijn en verdriet gehoord en ervaren, geschokt door en boos over wat hen is aangedaan. Anderzijds onderschrijf ik ook de gedachte achter het oordeel van de Europese en Nederlandse rechter over de onherroepelijkheid van de levenslange gevangenisstraf. Een vrijheidsbeneming waar nooit een einde aan komt en waar ook geen zicht is op een mogelijk einde, zal worden ervaren als een uitzichtloos en daarmee onmenselijk bestaan. Een dergelijke straf  past niet in een beschaafde samenleving. Ik heb jarenlang gevangenisstraffen geëist. Nu is het tijd om mij ook bezig te houden met de consequenties daarvan in de meest ernstige zaken, zowel voor de slachtoffers en nabestaanden als de gestraften.
naar boven