Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr. F.W.M. (Frits) van Straelen

Functie

Officier van Justitie, landelijk parket Openbaar Ministerie

Overige nevenfuncties en –activiteiten

Tuchtrechter bij de KNVB in het amateurvoetbal, bestuurslid tuchtrechter district West

Eerdere functies

Officier van Justitie, arrondissementsparket Den Haag

Officier van Justitie  zware criminaliteit, arrondissementsparketten Haarlem (nu:  Noord-Holland), Amsterdam

Advocaat-generaal bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Hoofd Stafbureau Openbaar Ministerie te Den Haag

Teamleider arrondissementsparketten Haarlem (nu: Noord-Holland), Amsterdam

Rechercheofficier van Justitie, arrondissementsparketten Amsterdam, Oost-Nederland

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, arrondissementsparket Amsterdam

Hoofdadvocaat-generaal Ressortsparket Amsterdam

Opleidingen

Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Motivatie

Vanaf 1984 heb ik een lange carrière bij het openbaar ministerie, zowel met functies in het management als in de afdoening van strafzaken. Vaak heb ik gevorderd dat mensen een gevangenisstraf moesten krijgen en éénmaal heb ik de levenslange gevangenisstraf gevorderd die de rechtbank ook heeft opgelegd. Ik ben mij bewust van de dilemma’s rondom de levenslange gevangenisstraf. In meerdere strafzaken heb ik intensieve tot zeer intensieve gesprekken gevoerd met slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten. Ik heb hun pijn en verdriet gehoord en ervaren, geschokt door en boos over wat hen is aangedaan. Anderzijds onderschrijf ik ook de gedachte achter het oordeel van de Europese en Nederlandse rechter over de onherroepelijkheid van de levenslange gevangenisstraf. Een vrijheidsbeneming waar nooit een einde aan komt en waar ook geen zicht is op een mogelijk einde, zal worden ervaren als een uitzichtloos en daarmee onmenselijk bestaan. Een dergelijke straf  past niet in een beschaafde samenleving. Ik heb jarenlang gevangenisstraffen geëist. Nu is het tijd om mij ook bezig te houden met de consequenties daarvan in de meest ernstige zaken, zowel voor de slachtoffers en nabestaanden als de gestraften.

naar boven