Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Prof. dr mr R.M. (Rianne) Letschert

Naam
Prof. dr mr R.M. (Rianne) Letschert
 
Functie
Rector Magnificus en hoogleraar internationaal recht en victimologie, Universiteit van Maastricht
 
Overige nevenfuncties en -activiteiten
Bestuurslid Redress The Netherlands
Lid De Jonge Akademie KNAW
Ambassadeur Mukomeze Foundation
Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland (tot 1 juli 2018)   
 
Eerdere functies
Hoogleraar internationaal recht en victimologie, directeur INTERVICT, universiteit van Tilburg
 
Opleidingen
Nederlands recht, Universiteit van Tilburg (mr.)
Promotie internationaal recht Universiteit van Tilburg (dr.)
 
Motivatie
Voor mijn benoeming tot rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht was ik hoogleraar internationaal recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg en directeur van het instituut INTERVICT dat zich richt op onderzoek en onderwijs op het gebied van het recht en de victimologie.
In mijn hoedanigheid als hoogleraar houd ik mij intensief bezig met de rechtspositie van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun ervaringen met juridische procedures. Zo was ik verbonden aan het Speciale Tribunaal inzake Libanon (inzake de aanslag op Rafic Hariri in februari 2005) als expert-getuige. In opdracht van de advocaten van de slachtoffers volgde ik de deelnemende slachtoffers in deze procedure gedurende een periode van vijf jaar, door middel van interviews, om te bepalen wat de materiële en immateriële schade is door de aanslag, wat de ervaringen en percepties ten aanzien van het Tribunaal zijn en hoe beide aspecten (schade en percepties) door de tijd heen veranderen. Daarnaast ben ik bijna zes jaar lid van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland.
Vanuit mijn onderzoek en praktijkervaringen weet ik dat voor slachtoffers een zorgvuldige en transparante afweging van hun belangen van groot belang is. Tijdige en zorgvuldige informatie en een respectvolle bejegening spelen hierbij een belangrijke rol. Een evenwichtige afweging maken tussen de belangen van de slachtoffers en nabestaanden en die van de levenslanggestrafte en diens omgeving is zeer complex maar uitermate belangrijk. Als lid van het College zal ik mijn uiterste best doen, vanuit mijn expertise en ervaring, deze afweging met de grootste zorgvuldigheid te maken.
naar boven