Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

NPO Radio 1 - Podcast Het Onderzoeksbureau (9 april 2021) met reactie ACL

NPO Radio 1 - Podcast Het Onderzoeksbureau (9 april 2021)

Reactie Adviescollege Levenslanggestraften:
Het Adviescollege Levenslanggestraften adviseert sinds enkele jaren op basis van zijn vastgestelde taken en werkwijze de minister voor Rechtsbescherming. Het Adviescollege, dat adviseert over het al dan niet starten met re-integratieactiviteiten door levenslanggestraften, doet dit zorgvuldig, onbevooroordeeld, onafhankelijk en gewetensvol.

Het Adviescollege adviseerde de minister inmiddels over enkele zaken en heeft nu ook enkele andere zaken in behandeling. De minister besluit vervolgens steeds over het al dan niet starten van re-integratieactiviteiten.

Het is voor het Adviescollege te vroeg om op basis van een beperkt aantal zaken af te wegen of en in hoeverre zijn bijdrage aan de oordeelsvorming van de minister zinvol lijkt. De minister is vrij in zijn besluitvorming en legt niet alles van wat het Adviescollege aandraagt naast zich neer. Hoewel de minister de adviezen niet integraal overneemt is er wat het Adviescollege betreft ook sprake van enige vordering. Op een zeker moment kan het voor het Adviescollege zaak zijn zich alsnog te beraden. Het Adviescollege loopt hier evenwel niet op vooruit.