Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Over het Adviescollege

Het onafhankelijke Adviescollege Levenslanggestraften (Adviescollege) adviseert de Minister voor Rechtsbescherming of een gedetineerde die veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf, na 25 jaar detentie kan starten met activiteiten die zijn gericht op een mogelijke terugkeer in de samenleving.

Lees meer over het Adviescollege

Nieuwe voorzitter Adviescollege per 1 juni 2024

Peter Lemaire is door de Minister voor Rechtsbescherming per 1 juni 2024 benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Levenslanggestraften. Daarmee neemt hij het stokje over van Rieke Samson, die per 31 mei 2024 afscheid heeft genomen van het Adviescollege. In de periode van 1 maart 2024 tot 1 juni 2024 was Peter Lemaire als lid betrokkene bij het Adviescollege Levenslanggestraften.

Peter Lemaire is momenteel senior raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van het Adviescollege Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (AVI). Eerder was hij onder meer bestuurslid en afdelingsvoorzitter bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bestuurslid bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede voorzitter van het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle. 

Tweejaarbericht

De voorzitter van het Adviescollege brengt vanaf 2019 elke twee jaar een tweejaarbericht uit over de algemene bevindingen van het Adviescollege naar aanleiding van de werkzaamheden van de voorgaande twee jaren. Het meest recente tweejaarbericht dat het Adviescollege heeft uitgebracht dateert van april 2023.

Bekijk hier het Tweejaarbericht

Advies aan de Minister voor Rechtsbescherming

De Minister voor Rechtsbescherming heeft het Adviescollege Levenslanggestraften gevraagd om hem te adviseren over de vormgeving van de levenslange gevangenisstraf tot aan het moment van de herbeoordeling. Het Adviescollege heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft op 29 juni 2023 het advies aangeboden aan de Minister. Het advies en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u vinden op de pagina 'Publicaties en documenten' onder het kopje 'Relevante publicaties van het Adviescollege'.

Bekijk hier het advies aan de Minister

Vacatures

Het Adviescollege Levenslanggestraften heeft momenteel één vacature. Het Adviescollege is op zoek naar een juridisch medewerker. 

Bekijk hier de vacature voor juridisch medewerker, deze vacature heeft geen sluitingsdatum.