Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Tweejaarberichten

In artikel 12 van het Besluit Adviescollege Levenslanggestraften is bepaald dat de voorzitter van het Adviescollege elke twee jaar een tweejaarbericht uitbrengt over de algemene bevindingen van het Adviescollege naar aanleiding van de werkzaamheden van de voorafgaande twee jaren. De tweejaarberichten die zijn uitgebracht sinds de start van de werkzaamheden van het Adviescollege treft u hier aan.