Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Samenstelling

Het onafhankelijke Adviescollege levenslanggestraften heeft een multidisciplinaire samenstelling met juristen, gedragsdeskundigen en een wetenschapper. De leden en plaatsvervangende leden van het Adviescollege worden benoemd wegens hun juridische, psychologische of psychiatrische expertise en beschikken hiernaast over een uitgebreide expertise in de strafrechtpraktijk en van de tenuitvoerlegging van straffen. De wetenschapper heeft volgens het instellingsbesluit bij voorkeur specifieke expertise op het gebied van de positie van slachtoffers en nabestaanden. De uit te brengen adviezen vragen om deze brede kennis en ervaring binnen het Adviescollege.

Leden

Mr. H.W. (Rieke) Samson-Geerlings (voorzitter)
Drs. K.M. (Karin) ten Brinck
Drs. R.J.P. (Ronald) Rijnders
Mr. A.M. (Tony) Rikken
Mr. F.W.M. (Frits) van Straelen
Prof. Dr. A. (Jos) de Keijser

Plaatsvervangende leden

Mr. L. (Larisa) Alwin
Drs. H.T.J. (Harm) Boerboom
Drs. A.J. (Arjan) de Groot

Prof. dr. mr. M.J.J. (Maarten) Kunst
Mr. M.H. (Marjet) van der Lecq

Bureau

Mr. L. (Lisa) van Gaal, hoofd van het Bureau, tevens secretaris
Mr. F.A.A.M. (Frederique) van der Veen, hoofd van het Bureau, tevens secretaris
Mr. D. (Dieuwke) de Jong, juridisch medewerker

Het Bureau dat het Adviescollege ondersteunt is gehuisvest in Arnhem bij het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden.

Het Adviescollege kan zich op onderdelen van zijn taak laten bijstaan door personen van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn voor de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van zijn adviezen.

naar boven